Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ “Amplasarea unei centrale si a unor panouri fotovoltaice, cai de acces, platforme in vederea producerii de energie electrica”

    Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ – “Amplasarea unei centrale si a unor panouri fotovoltaice, cai de acces, platforme in vederea producerii de energie electrica” – in municipiul Salonta Drumul Sarcadului extravilan nr. Cad. 1194, 1195, 1196, 1197, judetul Bihor,  titular SC MILS GRUP SRL ORADEA,  nu necesita evaluare de mediu urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

     Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etepei de incadrare se pot transmite in scris la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, Tel. 0259/444590 fax. 0259/406588,   e-mail:office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 900- 1400, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului.