Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ “Introducere in intravilan in vederea realizarii unei balastiere”

    Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ – “Introducere  in intravilan in vederea realizarii unei balastiere” – in comuna Batar sat Taut nr. Cad. 50849, judetul Bihor,  titular SC OVIBEL TRADING SRL BELFIR,  nu necesita evaluare de mediu urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

     Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etepei de incadrare se pot transmite in scris la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, Tel. 0259/444590 fax. 0259/406588, e-mail:office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 900- 1400, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului.