Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ “Introducere în intravilan şi parcelare teren pentru construire locuinţe"

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004,  privind  procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: PUZ - “ Întroducere în intravilan şi parcelare teren pentru construire locuinţe “amplasament în localitatea Sânmartin nr. cad. 50642, 52086, 53709, 53710 si 53711, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, titular Primăria Comunei Sânmartin,  nunecesită  evaluare de mediu,  urmând  a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fara aviz de  mediu.

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea  B.dul Dacia nr. 25 / A, tel. 0259.444.590, fax: 0259. 406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni - vineri,  între orele  800 - 1600,  în termen  de 10 zile  calendaristice  de la data apariţiei anunţului.