Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ „Introducere teren in intravilan pentru construire atelier mestesugaresc de tabacarie in Baleni nr.cad.50109”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ „Introducere teren in  intravilan pentru construire atelier mestesugaresc de tabacarie in Baleni nr.cad.50109 ”titular  SC NAPASTIL SRL, Hinchiris nr.171 ,judetul Bihor,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)