Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ “Modificarea reglementarilor din U.T.R. nr. 1,3,5 ale localitatii Gheghie, comuna Auseu”

Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ – “Modificarea reglementarilor din U.T.R. nr. 1,3,5 ale localitatii Gheghie, comuna Auseu” – in localitatea Gheghie comuna Auseu, judetul Bihor,  titular COMUNA AUSEU,  nu necesita evaluare de mediu urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

     Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etepei de incadrare se pot transmite in scris la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, Tel. 0259/444590 fax. 0259/406588,   e-mail:office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 900- 1400, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului.