Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ–„Introducere teren în intravilan în scopul construirii unui depozit produse alimentare”

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z.–„Introducere teren în intravilan în scopul construirii unui depozit produse alimentare” amplasament extravilan sat Pocola, nr. cad. 50079, CF nr. 50079, comuna Pocola, judeţul Bihor, Titular: Pălcuţ Ionel,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 24.12.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).