Back

Anunţ public - Decizie încadrare PUZ–“Parcelare teren pentru amplasare locuinţe”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z.–“Parcelare teren pentru amplasare locuinţe”, sat Oşorhei, nr. cad. 51793 şi 52023, CF nr. 51793 şi C.F.nr. 52023, comuna Oşorhei, judeţul Bihor, Titulari: Baki Francisc, Codău Iuliana, Baki Ioan, Baki Laszlo, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de 13.11.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).