Back

Anunţ public - depunerea raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “ Construire crematoriu uman“

     APM Bihor. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “ Construire crematoriu uman“  propus a fi amplasat în intravilanul localităţii  Oşorhei  nr. cad. 51962, CF 51962, comuna Oşorhei, judeţul Bihor.

     Tipul deciziei posibile luate de APM Bihor  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

     Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Bihor Oradea B-dul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului SC  PHOENIX  CREMATION  SERVICES  SRL cu sediul în loc. Sântion nr. 5, comuna Borş, judeţul Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

     Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet  :  http://apmbh.anpm.ro

     Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Caminul Cultural Osorhei  nr. 583,  în data de 28.12.2011,  începând cu orele 16.

     Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor Oradea B-dul Dacia nr. 25/A, până la data de 28.12.2011.