Back

Anunţ public - Depunerea solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Parcelare, desecare şi amenajare teren în parcela de 57552 mp pentru extindere Cimitir Municipal "

             APM BIHOR anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul   Parcelare, desecare şi amenajare teren în parcela de 57552 mp pentru extindere Cimitir Municipal ",propus a fi amplasat înlocalitateaOradea, str. Toamnei, nr. cadastral 3749,judeţul  Bihor,  titular  SC. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA, localitatea Oradea, str. Independentei, nr. 21, jud. Bihor

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor-Oradea B-dul Dacia nr. 25/A , zilnic între orele 800- 1600.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor .