Back

Anunţ public-Decizie incadrare PUZ /PUD "Construire spatiu comercial cu birouri si depozite (corp principal P+1E+M, garaj P si imprejmuire teren)”

    Agentia pentru Protecţia Mediului Bihor, anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ/PUD – “Construire spatiu comercial cu birouri si depozite (corp principal P+1E+M, garaj P si imprejmuire teren)” – in municipiul Oradea Str. Apateului nr. cad. 145/3 judetul Bihor,  titular DEMIAN CONSTANTIN,  nu necesita evaluare de mediu urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

    Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etepei de incadrare se pot transmite in scris la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, Tel. 0259/444590 fax. 0259/406588,   e-mail:office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 900 - 1400, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului.