Back

Anunt public-Decizie incadrare PUZ "Amplasare construcţii industriale – prelucrarea lemnului comuna Finiş localitatea Ioaniş”

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ-"Amplasare construcţii industriale – prelucrarea lemnului comuna Finiş localitatea Ioaniş” - propus în intravilanul comunei Finiş, satul Ioaniş, nr. Cad. 40, titular S.C. CENTRAL IMOBILIARE S.R.L. Oradea,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.