Back

Anuţ-Dezbatere publică PUZ "Introducere teren în intravilan pentru amplasare fermă de păsări", in data de 11.04.2011

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor vă invită să participaţi în data de 11.04.2011, ora 1530, în localitatea Biharia, str. Gaspar Andras, nr. 155,   la şedinţa de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a raportului de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL– „Introducere teren în intravilan pentru amplasare fermă de păsări”în localitatea Cauaceu, comuna Biharia,  jud. Bihor, Titular: S.C. SIMONZID S.R.L., cu sediul in mun. Oradea,           str. Piscului, nr. 13, in vederea obţinerii avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului se pot consulta zilnic între orele 800-1400 la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A, până pe data de 10.04.2011, inclusiv (cu o zi inainte de data dezbaterii publice).

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până pe data de 11.04.2011 (data dezbaterii publice) la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A, fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro