Back

APM Bihor vă reaminteşte-termene limită REACH!

APM Bihor va reaminteste!

 

 Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, restrictionarea si autorizarea substantelor chimice - REACH este un regulament al Uniunii Europene destinat sa asigure un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului, sa gestioneze si sa controleze potentialul risc pentru sanatatea umana si mediu datorat utilizarii produselor chimice în Uniunea Europeana, având în vedere libera circulatie a substantelor ca atare, în amestecuri sau în articole.

REACH contine prevederi pentru Producatori / Fabricanti, Importatori, Distribuitori si Utilizatori din aval ai substantelor ca atare / în amestecuri sau articole

Termene limita!

  • 31.05.2011 este termenul limita pentru indeplinirea obligatiilor de raportare ale utilizatorilor din aval conform art. 38 _( WEBINAR ECHA)
  • 01.06.2011 este termenul limita pentru notificarea substantelor SVHC din articole conform cu art. 7(2)  din Regulament 1907/2006 REACH