Back

Decizie emitere PUZ "Reglementare circulatie in zona str. Bartok Bela, Libelulei, Dambului, Colinelor"

DECIZIE

Nr.  125  din  03.05.2011

 

             privind  solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu ,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr.  5715/30.03.2011, in baza Certificatului de Urbanism nr. 3699/20.12.2010, eliberat de Primaria Municipiului Oradea,

                       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  20.04.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informarii publicului prin anunturi repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia , 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

PUZ – Reglementare circulatie in zona str. Bartok Bela, Libelulei, Dambului, Colinelor  “

Amplasat in loc. Oradea, str. Bartok Bela, Libelulei, Dambului, Colinelor, jud. Bihor

Titular:  SC CVADRIGA 001 SRL si  SC SCANDIC PROD SRL

Referitor  reglementarea circulatiei in zona str. Bartok Bela, Libelulei, Dimbului, Colinelor 

Care propune; -schimbarea terenurilor cu suprafat totala de 929 mp intre SC CVADRIGA 001 SRL, SC SCANDIC PROD SRL respectiv Primaria Municipiului Oradea ( nr. topo 6193/2, 6193/25, 6187) in vederea realizarii unui drum nou pentru rezolvarea circulatiei in zona specificata mai sus.

nu  necesită  evaluare  de  mediu, avand in vedere ca planul se refera la o suprafata mica de teren, amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate si nu se identifica efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptarii acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                  DIRECTOR  EXECUTIV

                     Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                             ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz