Back

Decizie încadrare PUZ -"Amplasare hala procesare ciuperci si fructe de padure”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentruPUZ-Initiere PUZ-"Amplasare hala procesare ciuperci si fructe de padure” - propus in loc. MUNTENI, nr. cad. 50554, titular SC MARCOT NATURAL SRL,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   in termen de 10 zile de la publicarea anuntului