Back

Decizie încadrare PUZ "Centrală electrică pe biogaz de 0,5 MW"

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ - Centrală electrică pe biogaz de 0,5 MW ce generează energie electrică prin transformarea energiei regenerabile biogaz, propus in comuna Sânicolau Român, sat Berechiu, nr. 165, nr. cad. 50267,jud. Bihor,titular S.C. CRISEMIN S.R.L.,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 25.12.2010  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)