Back

Decizie încadrare PUZ "Construire atelier auto cu vulcanizare si imprejmuire teren in loc.Dobresti nr.cad.50072, comuna Dobresti"

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ „Construire atelier auto cu vulcanizare si imprejmuire teren in loc.Dobresti  nr.cad.50072, comuna Dobresti, judetul Bihor , titular  SC MON ANDREAS SRL,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   până  la  data  de 24.12.2010 ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)