Back

Decizie încadrare PUZ- „Introducere teren in intravilan si parcelare pentru construire locuinte ”-

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ  „Introducere teren in intravilan si parcelare pentru construire locuinte  ”- propus in loc. Sintandrei  , NR. CAD. 1031, judetul Bihor , titular  Cote Liviu Dumitru ”,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   până  la  data  de 12.02 .2011 ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)