Back

Decizie încadrare PUZ "„Introducere teren in intravilan si construire anexa pt. exploatatie agricola cu destinatia ferma de de crestere pasari , Sinnicolau Roman "

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ „Introducere teren in intravilan si construire anexa pt. exploatatie agricola cu destinatia ferma de de crestere pasari , Sinnicolau Roman , nr. CF. 50192 judetul Bihor , titular  HAIDUC LIVIU  ”,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   până  la  data  de 25.04 .2011 ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)