Back

Decizie încadrare PUZ "Amenajare fermă piscicolă Răbăgani”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru planul „PUZ – Amenajare fermă piscicolă Răbăgani”  localitatea Răbăgani, nr. Cadastrale 27, 26, 39, 28, , titular SC. SILVER STURIO SRL.,Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observaţiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   până  la  data  de  15.04.2011.