Back

Decizie încadrare PUZ-"Amplasare staţie de bază telefonie mobilă tip GSM în localitatea Miersig nr. topo 948"

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004,  privind  procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: PUZ -  Amplasare  staţie de bază telefonie mobilă tip GSM  în localitatea Miersig nr. topo 948, comuna Husasău de Tinca, judetul Bihor,  titular  SC  RDS & RCS  SA  Bucureşti,  nu  necesită  evaluare de mediu,  urmând  a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără aviz de  mediu.

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea  B.dul Dacia nr. 25 / A, tel. 0259.444.590, fax: 0259. 406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni - vineri,  între orele  800 - 1600,  în termen  de 10 zile  calendaristice  de la data apariţiei anunţului.