Back

Decizie încadrare PUZ „Amplasare centrale energetice eoliene in comuna Budureasa,nr.cad.50418, 50419, 50420, 50421 ,50422, 50423, 50424, 50425, 50426,50427,50428"

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentruPUZ „Amplasare centrale energetice eoliene in comuna Budureasa,nr.cad.50418, 50419, 50420, 50421 ,50422, 50423, 50424, 50425, 50426,50427,50428,judetul Bihor , titular  SC ALFAWIND SRL Cluj Napoca,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)