Back

Decizie încadrare PUZ “Extindere intravilan localitatea Livada de Bihor pentru locuinţă P+M”,amplasament Loc. Livada de Bihor, nr. cad. 50091, CF nr. 50091, comuna. Nojorid"

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor         HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z.“Extindere intravilan localitatea Livada de Bihor pentru locuinţă P+M”,amplasament Loc. Livada de Bihor, nr. cad. 50091, CF nr. 50091, comuna. Nojorid, judeţul Bihor, Titular: Stein Gabriela, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 15.01.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)