Back

Decizie încadrare PUZ “Lotizare teren construire imobile locuinţe colective”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z.“Lotizare teren construire imobile locuinţe colective”,amplasament municipiul Oradea, str. Adevărului, nr. cad. 6648/1, 6648/2, 6650/3, 6650/4, 6650/5, 6650/6, 6649/3 6649/4, CF nr. 164000, 165276,165277, 165278, 165279, judeţul Bihor, Titular: Moş Maria, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 12.02.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)