Back

Decizie încadrare PUZ "Montarea unor module de producere a energiei electrice folosind forta vantului”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ-"Montarea unor module de producere a energiei electrice folosind forta vantului” - propus in loc. Tomnatic nr. cad. 50127, 50260, 50261, 50262, titular SC WINDKONTOR SRL,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare cu aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   in termen de 10 zile de la publicarea anuntului