Back

Decizie PUZ- "Lotizare teren pentru locuinte unifamiliale “

DECIZIE

Nr.  202  din  18.07.2011

 

             privind  solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu ,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr.  10342/15.06.2011, in baza Certificatului de Urbanism nr. 166/18.05..2011, eliberat de Comuna Sintandrei,

                       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  29.06.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informarii publicului prin anunturi repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia , 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

“PUZ –Lotizare teren pentru locuinte unifamiliale “

Amplasat in loc. SINTANDREI,  nr. cad 52392, jud. Bihor

Titular:  SC ROMULUS & MIRCEA SRL SINTANDREI

Referitor parcelare teren pentru locuinte unifamiliale

Care propune; -parcelarea terenului cu suprafata totala de 15128 mp in 22 loturi pentru construire case, regim maxim de inaltime S+P+1E+M, suprafata construibila 5295 mp (35 %), spatii verzi 7564 mp (50 %).

-POT max propus=35%, CUT max propus=1    
 -Asigurarea utilitatilor (apa, canal) se va face din puturi forate respectiv bazine vidanjabile pana la racordarea la retelele localitatii, energia electrica  se va asigura prin racordarea la reteaua localitatii.

nu  necesită  evaluare  de  mediu, avand in vedere ca planul se refera la o suprafata mica de teren, amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate si nu se identifica efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptarii acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                  DIRECTOR  EXECUTIV

                     Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

   SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                   ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz