Back

Invitaţie pentru înscriere proiecte în Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului ( PNAPM)- 2011 actualizat

PNAPM va cuprinde un Portofoliu de proiecte care va urmări îmbunătăţirea calităţii mediului. Orice persoană interesată (autorităţi şi instituţii publice locale, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ sau cercetare, agenţi economici, alte persoane fizice sau juridice) are posibilitatea să trimită propuneri de proiecte pentru PNAPM, prin completarea Fişei pentru propunerea de proiect (Fişa PNAPM), urmând instrucţiunile aferente.

În PNAPM vor fi incluse numai propuneri de importanţă naţională, pe domeniile de mediu descrise în Fişa PNAPM, a căror valoare minimă să fie mai mare de 210.000 lei. Procedura de realizare a Portofoliului constă în selectarea şi prioritizarea celor mai importante şi necesare propuneri de proiecte, pe baza criteriilor de prioritizare stabilite de grupurile de lucru. Se va acorda un punctaj fiecărei propuneri trimise, în final fiind selectat de către Grupurile de lucru, un număr de proiecte care va fi inclus în Portofoliul PNAPM.

Pe baza problemelor şi obiectivelor de mediu stabilite de comun acord în grupurile de lucru, a stării factorilor de mediu în perioada 2010-2011 şi a propunerilor selectate şi prioritizate se va elabora documentul revizuit al PNAPM, care va fi supus spre avizare Ministerului Mediului şi Pădurilor şi spre aprobare, Comitetului Interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional.

Fişa PNAPM, instrucţiunile de completare şi alte documente necesare se află pe pagina de web a ANPM, www.anpm.ro, domeniul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de mediu, pagina privind Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului, respectiv site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor hhtp://apmbh.anpm.ro domeniul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de mediu.

Vor fi trimise numai propuneri de importanţă naţională, pe domeniile de mediu descrise în Fişa PNAPM, a căror valoare minimă să fie mai mare de 210.000 lei.

Propunerile de proiecte vor fi depuse până la data de 31 mai 2011, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor sau transmise pe adresa de email relatii.publice@apmbh.anpm.ro