Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “PUZ – Reglementare zona industriala “

                                 PROIECT

                                                                  DECIZIE

                                                                       Nr.  din 

 

             privind  solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu ,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr.  16871/17.11.2010, in baza Certificatului de Urbanism nr. 37/01.11.2010, eliberat de Primaria Comunei Madaras .

                       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de 02.12.2010  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informarii publicului prin anunturi repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia , 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

“PUZ – Reglementare zona industriala “

Amplasat – satul Madaras, comuna Madaras nr. cad. 50162, 50304, 50539... jud. Bihor.

Titular:  PRIMARIA  COMUNEI  MADARAS 

ReferitorReglementare zona industriala

Care propune; suprafata teren S- 295637 mp,POT -  max. 80% ,  spatii verzi 20% din totalul terenului . Alimentarea cu apa in scop igienico - sanitar se va asigura de la reteaua localitatii. Apa uzata menajera si tehnologica va fi epurata prin statii de epurare si apoi evacuata in canalul ANIF invecinat. Colectarea deseurilor se va face selectiv, in europubele.

nu  necesită  evaluare  de  mediu , terenul studiat este amplasat in afara ariilor naturale protejate si nu se identifica efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptarii acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                  DIRECTOR  EXECUTIV

                     Dr.ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI :

                                                                                                   ing. Daniela ALEXAN

 

 

Intocmit:consilier dr. Razvan Paulescu