Back

Proiect -Acord de de mediu “Amenajare rau Crisul Repede “

   

                  Proiect   ACORD DE MEDIU
                        Nr.       din            .2010 

 

Ca urmare a cererii adresate de  A.N.A.R –Administratia Bazinala  de Apa Crisuri  cu sediul în Oradea, str.Ion Bogdan nr.35, judeţul Bihor,  înregistrată   la APM Bihor cu nr. 30 din 05.01.2010 în  baza Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului , Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:
                                                                                ACORD DE MEDIU

                                Pentru proiectul:   “Amenajare rau Crisul Repede “pe amplasamentul:  zona intravilana si extravilana a municipiului Oradea si zona amonte Oradea pana in zona localitatilor Bucea si Bulz,lungimea sectorului de rau amenajat totalizeaza 23 km pe sectorul Oradea-Bucea ,  jud. Bihor ,în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

I.                   Descrierea proiectului:

-Scopul investitiei este de inlaturare a fenomenelor produse de apele mari ale raului Crisul Repede , evitarea pagubelor ce se pot produce prin inundarea terenurilor agricole si a obiectivelor economice, precum si inlaturarea pagubelor produse de inundatii prin marirea capacitatii de transport a albiei Crisului Repede , ecologizarea, salubrizarea raului , refacerea si completarea apararilor de mal existente, consolidarea malurilor pe zonele unde sunt prezente eroziuni ale acestora ce pun in pericol obiectivele social-econmice existente pe maluri.

-Proiectul propune  urmatoarele:

 Obiect 1 Amenajare rau Crisul Repede pe zona intravilan Oradea cu urmatoarele  caracteristici:

-regularizare albie L=8330m

-aparari de mal L=8555 ml

-ziduri de sprijin L=662 ml

-amenajare parau intunecat L=323 ml

Amenajare rau Crisul Repede pe zona extravilan Oradea cu urmatoarele caracteristici:

-Tronson Fughiu- regularizare albie L=3500 ml

     -aparari de mal L=800 ml

  -praguri de fund 2 bucati

-Tronson Alesd-Auseu-regularizare albie L=8500 ml

             -aparari de mal L=2400 ml

-Tronson Vadu Crisului–regularizare albie L=600 ml

    -aparari de mal L=570 ml

-Tronson Suncuius-regularizare albie L=500ml

   -aparari de mal L=400 ml

Tronson Bucea–regularizare albie L=1000 ml

   -aparari de mal L=850 ml

Tronson Bulz-regularizare albie L=680 ml

-aparari de mal L=543 ml

Lucrarile propuse prin proiect sunt urmatoarele:

      Tronsonul Baraj Priza-Pod Decebal:  L=1845 ml

Lucrari pe zona digurilor laterale

-decolmatarea albiei pe toata ampriza

-reabilitarea grinzii de reazem si a pereului de beton  cu marirea grinzii prin placare cu beton si pereu nou peste pereul existent

-completarea coronamentelor digurilor si rigolei de colectare a apelor in incinta operata

-inierbarea suprafetelor neprotejate si amenajarea corespunzatoare ale acestora

Lucrari pe zona promenadei

-placarea zidurilor de sprijin cu betoane armate subtiri si amenajarea corespunzatoare a intregii zone, in scopul pastrarii aspectului actual

-nivelare, inierbare, amenajare coronament si taluz aval a digurilor , inclusiv rigole de colectare a apei

-lucrari de consolidare la fiecare pod

-acces pietonal pe sub podul Decebal pe ambele maluri

-scari de acces pe dig si spre interior, alveole si balcoane pentru amenajare turistica si de agrement

     Tronsonul Decebal-Pod Centru

Tronson Pod centru-pasarela Centru de Calcul

-subzidirea fundatiei zidurilor pe malul stang

-placarea cu zidarie de piatra bruta a fetei vazute pe malul stang

-subzidiri ale fundatiei zidurilor pe malul drept(pe cca 100m aval de podul Centru)

-placarea cu zidarie de piatra  a fetei vazute a zidului pe malul drept(pe cca 100m aval de podul Cetru)

-subzidiri ale grinzii de beton existente

-demolarea dalelor de beton si asternerea pe taluz a unei saltele antierozionale care se umple cu pamant vegetal inierbat

Tronsonul Pasarela Centru de Calcul-Pod Decebal

-prism de anrocamente de piatra bruta asezat pe un material geotextil , la baza taluzului

-saltea tip” geogrila” asezata pe coronamentul prismului din piatra peste care va fi asezat un strat de pamant vegetal inierbat

-curatarea albiei minore a raului Crisul Repede de arbori si arbusti care prezinta pericol de prabusire (arbori uscati sau putreziti) sau de arbori deja cazuti in albie

Tronsonul Pod Centru-Pod Dacia

 Consolidarea malului drept

-prism din anrocamente de piatra bruta cu greutatea de 150-300 kg/bucata executat  la baza malului

-prismul se amplasaeaza pe un material  geotextil

-cota superioara a prismului este peste nivelul mediu cu o garda de 0,3 m

-saltea tip geogrila asezata  pe coronament peste care se asterne un strat de pamant vegetal inierbat

-inlaturarea arborilor aflati in situatia de a se prabusi

 Consolidare  mal stang:

a).Zona Pod Dacia-Pasarela Medicina

-prism din anrocamente de piatra bruta cu greutatea de 150-300 kg/bucata executat  la baza malului

-prismul se amplasaeaza pe un material  geotextil

-cota superioara a prismului este peste nivelul mediu cu o garda de 0,3 m

-saltea tip geogrila asezata  pe coronament peste care se asterne un strat de pamant vegetal inierbat

-inlaturarea arborilor aflati in situatia de a se prabusi

                   b)ZonaPasarela Medicina-Pod Ferninand

-desfacerea tencuielilor existente

-fixarea de ancore chimice din otel PC 52 d=25 mm

-realizarea subzidirii fundatiilor

-executia elevatiei din beton cu zidarie aparenta realizata prin asezarea pietrei in cofraj inaintea betonarii

-decofrarea elevatie, debavurare si rostuire cu mortar de ciment

Tronsonul CF Cluj-Uzina de apa

Pod CF Cluj-Depozit Peco

-recalibrarea albiei raului pe lungimea de 500 m

-aparari de maluri realizate pe cele doua maluri cu pereu de beton armat prefabricat, sprijinit la partea inferioara pe o grinda de beton simplu

-reabilitarea a doua praguri de fund cu piatra bruta

Depozit Peco-Uzina de apa

-aparari de mal realizate pe ambele maluri pe o lungime de 500 m,repartizate in zonele mai joase si instabile cu tendinte de dezvoltare a eroziunilor de mal in zonele de curba

-reabilitarea a 4 praguri de fund, inclusiv cel de la Uzina  de Apa cu piatra bruta

Lucrari de reabilitare Baraj de Priza

Reabilitare echipamente hidromecanice si instalatii electrice baraj priza

Barajul frontal:

-reparare piese inglodate, revizie si reparare constructii metalice ale stavilelor segment cu clapeta  si a articulatiilor, inlocuire brate stavile, reparare mecanisme stavile,reparare constructii metalice batardouri, inlocuire macara 2x 7,5 tf

Camera prizei de apa:

-reparare piese inglobate in beton, inlocuire panou gratar, reparare constructii metalice vane, dotarea vanelor cu dispozitive de ghidare ,inlocuire panou batardou, inlocuire vana perete, inlocuirea mecanismelor de actionare vana si batardou

Decantoare

-reparare piese inglodate in beton, reparare constructii metalice la gratar si vana, inlocuire vana

Casa sitelor

-reparare piese inglobate batardou, gratar si vane, repararea batardourilor, gratarelor, panouri vane, inlocuire  pompe , panouri vane, revizie si reparare  pod rulant, inlocuirea unor mecanisme de actionare

Incita Priza de Apa

Reabilitarea si modernizarea cladirii principale Casa Sitelor, reabilitare turn control de la priza de apa, refacerea imprejmuirii incintei, birou centrul de aparare, electrice, alimentare cu apa si canalizare.

Briza Priza

Refacerea suprafetelor de beton deteriorate atat la pilele si culeile barajului, cat si la zidurile aval, refacerea suprafetelor de beton deteriorate ale decantoarelor.Completarea cu piatra bruta a rizbermei mobile, realizarea unui prag ingropat, din anrocamente de piatra bruta, pentru mentinerea talvegului la cotele actuale, stoparea fenomenelor de eroziune regresiva ce pun in pericol lucrarile existente.

Statia de pompare provizorie

Pe perioada executarii lucrarilor timp de 1 an, statia de pompare provizorie care asigura alimentarea cu apa industriala a consumatorilor de pe platforma de vest este alcatuita din( 2+1) electropompe submersibile cu caracteristicile cu :Q=450 mc/h,H=10 Mca, P=22 kW.Electropompele  se amplaseaza in disipatorul existent

Se reabiliteaza sistemele de alimentare  cu energie electrica , se achizitioneaza un grup electrogen cu pornire automata, de cca 160 KVA, si se executa lucrari de reabilitare a distributiei de 0,4kV

Lucrarile de reabilitare si inlocuire includ si instalatia de comanda , instalatia de legare la pamant si paratrasnet, instalatia de iluminat , precum si instalatia de monitorizare uinde se va monta retea PLC si calculator PS.

Se reabiliteaza utilitatile, alimentarea cu apa potabila, canalizarea menajera, instalatia de incalzire centrala interioara si exterioara, instalatia de forta si lumina , instalatia de telefonie, reteaua de calculatoare.

Obiect 2. Amenajare rau Crisul Repede pe zona extravilan Oradea

Tronson Fughiu

Capacitati :Regularizare albie L=3500 m

                   Aparari de mal L=800m

                   Praguri de fund 2 bucati

Tronsonul de lungime de 3500m, este amplasat in perimetrul localitatilor Fughiu-Osorhei , amonte de intrarea de Bazinul de compensare Osorhei.

Lucrarile de regularizare constau din excavatii de calibrare a albiei minore, defrisarea vegetatiei arborescente care a invadat malurile.

Apararile de mal constau din pereu de piatra bruta sprijinit pe un prism de piatra bruta, inaltimea lucrarilor fiind determinata de nivelul corespunzator debitul de 5% peste care s-a  adaugat o garda de 50 cm.

Se executa doua praguri din gabloane , completate cu anrocamente din piatra bruta.

Tronson Alesd-Auseu

Capacitati: Regularizare albie L=8500 m

                  Aparari de mal L=2400 m

Zona de captare a apei potabile a orasului Alesd

Refacerea consolidarii mal stang, amonte prag beton-zona prefabricate Mihalik

Se realizeaza  o grinda de beton simplu 0,50x0,50 m, pe o lungime de 100m , asezata pe o structura existenta a apararii de mal, in zona in amonte de pragul de beton la 436m.Lucrarile se executa pe traseul actual, cu respectarea cotelor si repararea distrugeriloe existente.Se realizeaza o umplutura de material  steril pentru refacerea liniei malului stang, sprijinita pe noua consolidare, la cota coronamentului acesteia.

Refacerea consolidarii mal stang,amonte preg beton-zona de gabioane

Zona se afla in amonte de prag la 203 m.Se executa noi gabioane, avand dimensiunile 3,0x1,5x0,5m asezate pe o inaltime de 0,5 m peste structura existenta, pe o lungime de cca 200m.Se realizeaza o umplutura de material steril pentru refacerea liniei terenului malului stang, sprijinita pe o noua consolidare, la cota coronamentului acesteia.Umpluturile se executa din materialul rezultat din demolari.

Refacerea lucrarilor  in zona traversei de colmatare T1

Zona se afla la 530 m amonte de pragul de beton , pe malul stang.Se inchide bresa create in traversa , pe cei 20 m lungime , prin realizarea unui prism de material rezultat din demolari , elemente de beton si beton armat, cu greutatea de 500-1500 kg/buc, avand forma trapezoidala  latime la coronament 3 m, inaltime  medie 2 m, taluze amonte-aval 1:1.

Se realizeaza plarforma pentru refacerea liniei terenului malului stang, amonte si 5 m aval, sprijinita pe noua consolidare, la cota coronamentului acesteia.Platforma are adancimea medie de 1,5 m si un volum  de umplutura  cu material rezultat din demolari.

Refacerea lucrarilor in zona traversei de colmatare T2

Zona este situata in dreptul pragului de beton , pe malul stang.Se inchide bresa pe cei 35m lungime, prin realizarea unui prism de material rezultat din demolari, elemente de beton si beton armat, cu greutatea de 500-1500 kg/buc, avand forma trapezoidala cu  latime la coronament 3m, inaltime medie 3m, taluze amonte aval  1:1,5, volum de umplutura de 22,5 mc/ml

Se realizeaza platforma pentru refacerea liniei terenului malului stang, amonte si aval de traversa de colmatare, cu o latime la coronament de 10m, ce este sprijinita  pe noua consolidare , la cota coronamentului acesteia. Adancimea platformei este in medie de 1,5 m cu un volum de umplutura de 15mc/m

Zona pod Tinaud, amonte captare apa potabila pentru orasul Alesd

 In vederea consolidarii apararii de mal existente, mal drept, in zona captarii apei potabile a orasului Alesd, se executa un prism de anrocamente de piatra bruta avand greutatea de 150-500 kg/buc, asezat pe o saltea de geotextil de caroiaj de fascine.Prismul are latimea la partea superioara de 2,5 m , taluzul  dinspre apa  cu inclinarea 1:1,25 si inaltimea medie de 2,0 m cu 0,5 peste nmivelul mediu.Lungimea libera a saltelei este de 3,0 m in fata prismului.

In zona podului  Tinaud se realizeaza o consolidare a malului drept pe lungimea de 504 m, si a malului stang pe 100m prin executarea unui pereu uscat din piatra bruta, asezat pe un material geotextil  cu rol drenant.Pereul se sprijina pe un prism de anrocamente de piatra bruta de 150-500kg/buc, asezat  pe o saltea de geotextil cu caroiaj de fascine.Latimea coronamentului  prismului este de 2,5m, inaltimea de 1,5 m iar inaltimea pe care o executa  pereul de 1,5m.

Zona localitatii Tinaud

In vederea consolidarii apararii de mal existente, mal drept, pe o lungime de 660m se executa un prism de anrocamente , din piatra bruta cu greutatea de 500-1000 kg/buc, asezat pe o saltea din geotextil cu caroiaj de fascine .Prismul are latimea la partea superioara de 2,5m, taluzul dinspre apa cu inclinarea 1:1,5 si inaltimea 2,5m.Pe suprafata de sprijin a prismului  de anrocamente pe terenul natural se asterne un material geotextil.Lungimea libera a saltelei , in fata prismului este de 3,0 m, lungimea totala a saltelei fiind de 7,25m.

Se regularizeaza albia in zona  avand latimea la baza de 30,0m.

Tronson Vadu Crisului

Capacitati:Regularizare albie L=600 m

Aparari de mal L=570 m,

Zidul de beton are latimea la coronament de 0,5m inclinare 2:1 dinspre apa, inaltimea 2,5m.Se executa tronsoane de 10 m, la rosturile permanente asternandu-se material geotextil cu rol drenant cu  latimea de  10m pe toata lungimea  rostului.Fetele vazute ale constructiei se realizeaza cu zidarie de piatra.Albia regularizata are la baza latimea de 40,0 m.

Tronson Suncuius

Capacitati :Regularizare albie L=500m

                  Aparari de mal L=400m

Lungimea tronsonului este de 500m si este amplasat in zona podului rutier din centrul localitatii , amonte si aval de acesta.Lucrarile de regularizare constau in lucrari de recalibrare a albiei prin excavatii in albie si maluri , pe o lungime de 250 m aval si amonte de pod, defrisari de argbori si arbusti.

Apararile de mal sunt amplasate in patru zone in raport cu podul rutier:

-2 tronsoane de cate 100m, pe mal stang si mal drept , aval de podul rutier

-2 tronsoane de cate 100m , pe mal stang si mal drept , amonte de podul rutier.

 

 

 

 

 

Apararea de mal se realizeaza printr-un pereu de gabioane pe taluz cu panta de 1:2 de 30 cm grosime, rezemat  pe o grinda  de sprijin din gabioane de 1x1 m.Lucrarile  de gabioane sunt protejate de umpluturi de piatra  bruta, spre malul apei si spre mijlocul  raului.

Lucrarile la pragul de fund constau in lucrari noi de gabioane si piatra bruta, dispuse transversal raului, paralel cu podul, aval de acesta la cca 25m.

Tronson Bucea

Capacitati: Regularizare albie L=1000 m

                  Aparari de mal L=850 m

Zona este amplasata in aval de podul rutier peste Crisul Repede.Lucrarile de consolidare constau din excavatii in albie si maluri.

Apararile de mal sunt amplasate in doua zone distincte, pe malul drept avand o lungime de 600m si pe malul stang, avand lungimea  de 250 m.Sunt realizate din pereu de piatra bruta de 30 cm grosime, pe taluz cu panta 1:1,5 rezemat la partea inferioara pe un pinten de piatra bruta de forma poligonala.Inaltimea pe care se executa pereul este cu 50 cm deasupra nivelului apelor mari, corespunzator debitului de 5%, iar prismul pana la cota debitului mediu multianual.

Tronson Bulz

Capacitati :Regularizare albie L=680m

                  Aparari de mal L=543m

Lucrarile sunt impartite pe trei  tronsoane, doua pe raul Crisul Repede si unul pe cursul de apa Iad, afluent de stanga   al Crisului Repede

Tronson I pe malul stang al Crisului Repede in zona haltei Bulz

Se realizeaza    o protectie a taluzului cu pereu din gabioane de 0,3x1,8(2,70)x2,0m .

Tronsonul II pe malul  stang al Crisului Repede  

Repaparea gabioanelor  existente , usor deteriorate la partea superioara  si completarea acestora cu un rand  nou de gabioane de 0,75-1,0 m x2,0 m sau 0,75-1,0m x 1,0 x 2,0m  

Tronsonul III pe malul drept al cursului de apa Iad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se realizeaza o protectie a taluzului cu doua randuri de gabioane cu dimensiunile 1,0x1,0x2,0 si respectiv 0,75x1,0x2,0m sau 0,5x0,75x2,0 m

Lucrarile de regularizare constau in lucrari de terasamente si constructii de gabioane.

Se realizeaza un pod de beton armat , aval de puntea existenta, peste raul Crisul Repede , pe drumul  care face legatura  cu comuna Bulz in zona numita Valea Iadului, podul deservind un numar de 500 persoane.

                      Organizarea de santier

             Se vor amplasa in zona propusa pentru realizarea proiectului , baracile necesare desfasurarii procesului de executie , spatii de depozitare a materialelor, precum si spatiul pentru utilaje si autovehicule , iar la accesul in zona se va amplasa un panou cu toate datele de reacunoastere  ale proiectului , durata de executie etc.La terminarea lucrarilor  constructorul va dezafecta zona organizarii de santier, readucandu-se terenurile afectat la starea initiala.Accesul la lucrarile propuse se va face pe drumurile comunale existente.Caile de acces vor fi intretinute pe toata durata executiei.La fiecare punct de lucru se va asigura o toaleta ecologica vidanjabila.Deseurile provenite din activitatile specifice de constructie se vor colecta selectiv, pe categorii si vor fi evacuate prin grija constructorului. Impactul produs de lucrarile de organizare de santier asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si cu caracter temporar , limitandu-se strict pe perioada de executie.

           II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului:

· Autoritătile care au participat la sedintele colectivului de analiză tehnică nu au exprimat

puncte de vedere cu privire la informatiile prezentate de titularul proiectului în etapele

procedurii care să conducă la respingerea solicitării acordului de mediu;

· respectarea cerintelor comunitare transpuse în legislatia natională;

· cum răspunde/respectă obiectivele de protectia mediului din zonă pe aer, apa, sol etc.;

· raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului relevă că proiectul nu

afectează în mod negativ integritatea siturilor Natura 2000  ROSCI 0050 ROSCI Crisul Repede amonte de Oradea si ROSCI0062 Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului, respectându-se astfel Hotărârea nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

· studiul de evaluare a impactului asupra mediului a identificat măsurile de reducere la

minim a posibilelor impacturi negative generate de proiect asupra mediului.

In sprijinul acestor afirmatii vin si urmatoarele argumente:

-suprafetele afectate prin lucrari sunt mici in raport cu suprafata totala a ecosistemului Crisul Repede

-exemplarele arboricole care vor fi inlaturate sunt nesemnificative numeric , in raport cu efectivele prezente

-speciile care vor fi afectate sunt comune , euritope si reprezinta o raspandire cvasiuniforma si continua pe tot cursul raului

-perioada scurta de interventie nu  modifica esential ecosistemele  iar capacitatea naturala de refacere a acestora asigura revenirea in scurt timp la starea initiala

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Protecţia calităţii apelor

In perioada de construcţie:

 Pentru prevenirea scurgerilor accidentale de produse petroliere, care pot fi antrenate de precipitatii, intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu combustibil se vor efectua numai in locurile special amenajate in acest scop si numai de catre personal instruit. In plus, reviziile si reparatiile utilajelor sau instalatiilor se vor face periodic, conform graficelor si specificatiilor tehnice, la ateliere specializate.

Pentru evitarea antrenării poluanţilor ajunşi accidental pe sol, şi care s-ar putea infiltra în apă, se vor lua măsuri specifice:

    -verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor;

     -respectarea normelor specifice de protecţia muncii la lucrările ce se execută.

Protecţia aerului

In perioada de construcţie:

Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

Reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport auto;

Detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată pentru  eliminarea cauzelor;

Stropirea ciclica cu apa pe caile de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf.

Protecţia solului şi subsolului

In perioada de construcţie:

Verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

Respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţilor specifice de execuţie;

Intervenţia rapidă în caz de avarii accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea daunelor;

colectarea tuturor scurgerilor accidentale, şi reconstrucţia ecologică a zonelor eventual poluate.

După finalizarea lucrărilor şi dezafectarea şantierelor se va trece la etapa  de refacere a mediului şi redarea suprafeţelor de teren folosite, în circuitul natural.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Utilajele de construcţii şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona la parametrii normali;

Pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de
execuţie,  în  apropierea zonelor  locuite  se recomandă ca programul de lucru să nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi între orele 06.00 - 22.00;

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

 

Pentru protecţia biodiversităţii, în perioada de execuţie accesul în zonă se va face doar pe drumurile de acces special amenajate, iar circulaţia utilajelor respectiv a mijloacelor de transport auto se va realiza doar pe suprafeţele de teren strict necesare realizării lucrărilor. De asemenea, se vor folosi utilaje si mijloace de transport auto silentioase, respectandu-se instructiunile de lucru specifice pentru a reduce la minim riscul de poluare si zgomotul produs de aceste utilaje.

După finalizarea lucrărilor, se va efectua reconstrucţia ecologică cât mai grabnică a spaţiilor afectate de şantiere, prin acoperire (copertare) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafeţele libere şi acolo unde este posibil, plantarea de specii de arbori din flora spontană locală pentru crearea unor habitate favorabile unor specii de faună.

Pentru unele dintre aspecte cauzatoare de impact în perioada de funcţionare, sunt prevăzute măsuri de ameliorare în proiectul elaborat pentru investiţie. Având în vedere faptul că aceste măsuri pot produce efecte pozitive asupra biodiversităţii numai în anumite condiţii, este necesară prevederea unui set de măsuri pentru reducere a impactului prognozat asupra biodiversităţii, astfel:

-alegerea cailor de acces  astfel incat sa nu fie afectate exemplarele vegetale deosebite

-inventarierea exemplarelor arboricole care se impun a fi extrase din zonele punctelor de lucrui

-lucrarile se vor executa inafara perioadei de cuibarire sau de depunere a icrelor , pentru a se asigura protectia populatiei pioscicole si mai ales a ornitofaunei

-executarea batardourilor se va face initial intr-un ritm lent si fara amploare deosebita, asttfel incat  populatia piscicola din zona sa poata emigra spre zone linistite

Protectia peisajului

După terminarea lucrărilor de execuţie, se vor efectua lucrările de amenajare pentru protecţia mediului, prin refacerea cadrului natural.

Gospodărirea deşeurilor, a substanţelor toxice şi periculoase

Deşeurile menajere vor fi colectate pe bază de contract în pubele speciale amplasate pe

platformele betonate. Acestea vor fi transportate la depozitele de deşeuri sau la staţiile detransfer ale localităţilor;

Deşeurile metalice vor fi colectate pe platforme betonate şi valorificate pe bază de contract cu firmele specializate;

Deşeurile de  materiale de  construcţii vor fi colectate  pe platforme speciale şi vor fi transportate la depozitele de deşeuri sau la staţiile de transfer ale localităţilor
Uleiurile uzate se vor colecta în  recipienţi  metalici etanşi şi  predaţi  la autorităţile specializate în vederea valorificării acestora prin reciclare. Vor fi ţinute evidente cu cantităţile valorificate în conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

In etapa de construire, cât şi în perioada de operare, se vorrespecta prevederile din legislaţia de mediu în vigoare.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

-Respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare şi a tuturor condiţiilor
impuse prin avizele obţinute;

-Executarea lucrărilor se face cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, precum şi  a normativelor  şi prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului;

Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor  va fi informata de catre titularul de proiect despre inceperea lucrarilor, stadiul de realizare a obiectivului si va fi invitata de acesta sa participe la receptiile etapizate ale lucrarilor de executie.

  La finalizarea lucrarilor de executie Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu

Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul;

V. Documentatia care a stat la baza emiterii acordului contine :

      Memoriu  tehnic  intocmit  de   SC AQUAPROIECT SA    Bucuresti  , Raport  la  studiul  de  evaluare  a  impactului  asupra  mediului  elaborat   SC ACORMED SRL Oradea -    Plan  de  incadrare  in  zona ,  planuri / sectiuni , Anunturile publice ale depunerii solicitarii, etapei de incadrare, a dezbaterii publice, a deciziei de emitere,  indrumar pentru definirea domeniului evaluarii, dosarul dezbaterii publice, dovada achitarii tarifelor pentru etapele de procedura ,  Decizia de incadrare nr. 13/01.04.2010-Arpm Cluj Napoca, Proces verbal –sedinta CAT care a avut loc la sediul APM Bihor  din data de 03.02.2010  

si  urmatoarele  avize  emise  de  alte  autoritati:

-         Certificat  de urbanism  nr.115 din 04.05.2009 – Consiliul Judetean Bihor

-Avizul favorabil al  custodelui  Sitului  Natura 2000 RO SCI 0062- nr.52 din 02.09.2010- Centrul pentru Arii protejate si Dezvoltare Durabila Bihor

-Avizul favorabil al custodelui Sitului Natura 2000 RO SCI 0050 Crisul Repede amonte de Oradea nr.135 din 13.12.2010 –APS AQUA CRISIUS

    VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

  APM Bihor a asigurat si garantat accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la luarea deciziei in procedura de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protectiei mediului, astfel:

· cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusa la cunostinta publicului

prin anuntul public, in data de 22.01.2010 in ziarul  Crisana si afisarea  la sediile Primariilor comunelor de-a lungul raului Crisului Repede

· documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibila spre consultare de catre public pe toata  durata derularii procedurii la sediul APM Bihor;

-decizia de incadrare a proiectului a fost mediatizata in ziarul Crisana din 17.03.2010 si prin afisare la sediile Primariilor comunelor de-a lungul raului Crisului Repede

· raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect

a fost postat pe pagina web a APM Bihor incepand cu data 02.08.2010;

· publicul interesat si-a exprimat opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica,

din data de 24.08.2010. Anuntul a fost publicat in data de 04.08.2010 in ziarul

Crisana (cu 20 zile inaintea sedintei), timp in care s-au asteptat Observatiile si comentariile publicului cu privire la Raportul Studiuluide evaluare a

impactului asupra mediului;

· decizia de emitere a acordului de mediu a fost publicata in data de .....................

 in ziarul  Crisana , la sediul Primariilor comunelor de-a lungul raului Crisului Repede, pe pagina web si la avizierul APM Bihor .

 

 Precizam ca nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

 

     În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

    Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

    Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                   DIRECTOR EXECUTIV

                 Dr. ing. Ovidiu DĂESCU      

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                                    ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: ing.Manuela MOLDOVAN