Definiții

Emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

 Valori-limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii
care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp; 

Legislaţie SEVESO

 

HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 februarie 2009  

pentru modificarea <LLNK 12007   804 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind  controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

   
   HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008

 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

HOTĂRÂRE nr. 804 din 25 iulie 2007
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Ordin nr. 142 din 25 februarie 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN nr. 251 din 26 martie 2005
pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN nr. 520 din 29 mai 2006
privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN nr. 1.084 din 22 decembrie 2003
privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse

ORDIN nr. 1.026 din 27 iulie 2009

privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată