Informare

Valabilitatea autorizațiilor de mediu

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor informează: având în vedere Decretul nr. 195  din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintele României, conform anexei 1 art. 14, se menține valabilitatea actelor de reglementare emise de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor care expiră pe perioada stării de urgență.

 

A N U N Ț

Având în vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2,

vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 24.03.2020, se suspendă activitatea cu publicul pe perioada stării de urgență, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la următoarea adresă:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

Municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
Telefon secretariat:  0259/444590 , Fax: 0259/406588

email: office@apmbh.anpm.ro

I M P O R T A N T!

În vederea obţinerii actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizaţii), depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poștă, e-mail sau fax, după cum urmează:

  • cererea în original semnată de titular și documentele necesare emiterii actelor de reglementare se vor transmite de către titularii de planuri/proiecte/activități exclusiv prin poștă sau curier poștal;
  • prin mail sau fax se transmite doar corespondența necesară derulării procedurii (adrese, răspunsuri la adrese etc.);
  • actele de reglementare emise de APM Bihor se vor transmite scanate titularilor de planuri/proiecte/autorizări, urmând ca după încetarea stării de urgență să fie ridicate în original de la sediul APM Bihor.

Plata tarifelor pentru serviciile prestate de APM Bihor se va efectua prin mandat poștal sau prin ordin de plată în contul IBAN  :  RO70TREZ0765032XXX000255. 

Banca: TREZORERIA ORADEA
Cod fiscal: 4208471

 


Formularul online de înregistrare a operatorilor economici  în Sistemul Integrat de Mediu 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului , cu competenţe în implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Context legal

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotarârii Guvernului nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protectia Mediului Bihor, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Proţectia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Responsabilităţi
 

  • emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
  • gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;
  • efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
  • colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  • realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;
  • îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
  • derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Conducere

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor este asigurată de un director executiv.