Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Lăzăreni și privată a Parohiei Ortodoxe Cărănzel, UP I Comuna Lăzăreni, județul Bihor”, titulari: COMUNA LĂZĂRENI și PAROHIA ORTODOXĂ CĂRĂNZEL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Lăzăreni și privată a Parohiei Ortodoxe Cărănzel, UP I Comuna Lăzăreni, județul Bihor”, în suprafaţa de 1938,7 ha, amplasat pe raza Comunei Lăzăreni, judeţul Bihor, titular: COMUNA LĂZĂRENI și PAROHIA ORTODOXĂ CĂRĂNZEL,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.