Informare

Începând cu data de 15.02.2024  este deschisă sesiunea de raportare 2024 on line pentru operatorii economici care intra sub Regulamentul E-PRTR si sub Directiva Emisii Industriale (activitati ANEXA 1 IPPC si COV din instalatii ANEXA 7).

Începând cu data de 17.01.2024  este deschisă sesiunea de raportare 2024, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”. Procedura de colectare a datelor presupune complatarea și transmiterea chestionarelor specifice activității desfășurate în anul 2023                        

                                            Program  cu publicul

                             Luni - Miercuri:  orele: 13,00 - 16,00

                                       Joi :  orele: 13,00-17,30

   

La depunerea documentelor la Registratura APM Bihor, achitarea tarifelor se poate face doar cu cardul la POS –ul instituției.

Se acceptă la dosar dovada plății  cu OP sau Mandat poștal.    

Contul IBAN  :  RO70TREZ0765032XXX000255,   Banca: TREZORERIA ORADEA
Cod fiscal:       4208471

Depunerea  documentelor de către persoanele fizice/ juridice se poate face și prin poșta, 
e-mail sau fax.

      e-mail: office@apmbh.anpm.ro;     fax:0259 406588;         tel.: 0259 444590;

 

  Chestionar de evaluare  a nivelului de satisfacție a beneficiarului 
 

 Declarația Presedintelui ANPM privind politica în domeniul calității
 

 Informare-privind primirea înscrisurilor semnate cu semnătură electronică

 

Formularul online de înregistrare a operatorilor economici  în Sistemul Integrat de Mediu 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului , cu competenţe în implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Context legal

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotarârii Guvernului nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

Agenţia pentru Protectia Mediului Bihor, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 , privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Proţectia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Responsabilităţi
 

  • emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
  • gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;
  • efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
  • colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  • realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;
  • îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
  • derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Conducere

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor este asigurată de un director executiv.