Back

Anunţ-Decizie încadrare PUD “Construire casă S+P+E”

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor     HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.D.“Construire casă S+P+E”,amplasamentmunicipiul Oradea, str. Strugurilor, nr. cad. 3559/3, CF nr. 166005, judeţul Bihor, Titular: Sărac Ionuţ - Pavel, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 22.07.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).