Back

Anunt public - Decizia etapei de încadrare -pentru proiectul “Statie de epurare a apelor uzate in loc. Baleni, judetul Bihor “ , propus a fi realizat in loc. Baleni nr.cad. 50112, comuna Lazuri de Beius, , jud. Bihor titular SC ECOSICA SRL, cu sediul in Hinchiris nr. 171, comuna Lazuri de Beius, judetul Bihor

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Sattie de epurare a apelor uzate in loc. Baleni, judetul Bihor “   , propus a fi realizat in loc. Baleni nr.cad. 50112, comuna Lazuri de Beius, , jud. Bihor titular SC  ECOSICA SRL, cu sediul in Hinchiris nr. 171, comuna Lazuri de Beius, judetul Bihor

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.