Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Madaras"

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi  nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Madaras, judetul Bihor”, propus a fi realizat in com.Madaras, jud. Bihor titular  Comuna Madaras ,jud.Bihor

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.