Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor şi realizarea unui bazin piscicol în perimetrul Aleşd- Valea Riciu Est 4 "

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor şi realizarea unui bazin piscicol în perimetrul Aleşd- Valea Riciu Est 4",    propus a fi amplasat în localitatea localitatea Groşi, nr. cadastrale  50383, 50384, 50385, 50386, 50387    

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor din Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A zilnic, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.07.2011(în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).