Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare autogară Nufărul "

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei    de încadrare  proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare autogară  Nufărul “ amplasament în intravilanul municipiului Oradea  str. Nufărului  nr. cad. 6364, 156169 – CF 7069 si 156169, jud. Bihor, titular  SC  ORADEA  TRANSPORT  LOCAL  SA Oradea.          

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor din Oradea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-16, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  12.07.2011.