Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul «Construire complex turistic

A.P.M. Bihor,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire complex turistic », propus a fi realizat pe teren intravilan comuna Bratca, nr. Cad. 241,242, 243 – titular proiect P.F. Groza Tudor Călin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internethttp://apmbh.anpm.ro     

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.03.2011 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).