Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul «Extindere unitate colectare si procesare lapte»

A.P.M. Bihor,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Extindere unitate colectare si procesare lapte», propus a fi realizat în teren intravilan localitatea Borşa, nr.8, comuna Săcădat  – titular proiect S.C. Moisi Serv Com S.R.L. Borşa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.02.2011 (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).