Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul «Rovina – Prima împădurire a terenurilor agricole»

                 Baidoc Florian, titular al proiectului «Rovina – Prima împădurire a terenurilor agricole», anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Rovina – Prima împădurire a terenurilor agricole», propus a fi realizat în comuna Bunteşti, localitatea Dumbrăvani, nr. Cad. 587/1, 587/2, 587/3 şi 585, pe teren extravilan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, în zilele lucratoare, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.06.2011.