Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Statie 110/20kv Biharia”

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Statie 110/20kv Biharia”, propus a fi realizat in , localitatea Biharia, nr.cad.3063,3062  , jud. Bihor, titular S.C.FDEE Electrica Distributie Transilvania S.A. .Oradea   .  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmbh.anpm.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.