Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul P.U.Z.–“Introducere în intravilan şi amplasare pensiune turistică, parcare auto şi minicamping”

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004 P.U.Z.Introducere în intravilan şi amplasare pensiune turistică, parcare auto şi minicamping,amplasament sat Bratca, nr. cad. 267 şi 269, CF nr. 50324 şi C.F.nr. 50325, comuna Bratca, judeţul Bihor, Titular: Lele Sanda Florina, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de 12.11.2011  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).