Back

Anunţ public- Decizie încadrare PUZ Construire staţie de transformare 110/30 kV şi LEA 110 kV de 50 m racordată la LEA 110 kV existentă Aleşd - Suplacu de Barcău, comuna Şinteu"

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004,  privind  procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: PUZ -Construire staţie de transformare 110/30 kV şi LEA 110 kV de 50 m racordată la  LEA 110 kV existentă Aleşd - Suplacu de Barcău, comuna Şinteu, judeţul Bihor,  titular  SC AUŞEU BOROD WIND FARM SRL Oradea, nu necesită evaluare de mediu,  urmând  a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără aviz de  mediu.

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea  B.dul Dacia nr. 25 / A, tel. 0259.444.590, fax: 0259. 406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni - vineri,  între orele  800 - 1600,  în termen  de  10 zile  calendaristice  de la data apariţiei anunţului.