Back

Decizie încadrare PUZ "Întroducere teren în intravilan şi parcelare pentru amplasare locuinţe, amplasament în localitatea Cihei nr. cad. 7246 – comuna Sînmartin"

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004,  privind  procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe:  PUZ  -  "Întroducere teren în intravilan şi parcelare pentru amplasare locuinţe, amplasament în localitatea  Cihei  nr. cad. 7246 – comuna Sînmartin, judeţul Bihor", titulari  Orda Marius Flavius  şi  Orda Angela Ioana,  nu  necesită  evaluare de mediu,  urmând  a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără aviz de  mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea  B.dul Dacia nr. 25 / A, tel. 0259.444.590, fax: 0259. 406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni - vineri,  între orele  800 - 1600,  în termen  de 10 zile  calendaristice  de la data apariţiei anunţului.