Back

Decizie încadrare PUZ "Introducere teren in intravilan in vederea construirii ferma pui de carne , anexe si imprejmuire teren in loc Baleni nr.cad. 13,15,18, comuna Lazuri de Beius"

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrareconform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ „Introducere teren in intravilan in vederea  construirii  ferma pui de carne , anexe si imprejmuire  teren in loc Baleni  nr.cad. 13,15,18, comuna Lazuri de Beius ,  judetul Bihor , titular  SC AVIASTAR SRL ,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)