Back

Decizie încadrare PUZ-"Introducere teren în intravilan şi amplasare hală de producţie piese din material plastic cu birouri şi dotări complementare”

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004   pentru PUZ-"Introducere teren în intravilan şi amplasare hală de producţie piese din material plastic cu birouri şi dotări complementare” - propus în extravilanul comunei Biharia, nr. Cad. 51846, titular S.C. BMR Plastic S.R.L.,  Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25 / A  tel. 0259 .444.590,   în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.