• Categorii de arii naturale protejateconform art. 5 din  OUG  57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice:
  • De interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;
    
  • De interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;
  • De interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică;
    
  • De interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

    Arii protejate declarate la nivel naţional din judetul Bihor: 64         

    

  Nr.
  crt

  Judet

  Cod arie

  Denumirea
  ariei naturale protejate

  Suprafata
   (ha)

  Categoria IUCN

  Localizare (localitate)

  1

  BH

  2.142

  Pietrele Galbenei

  6,300

  III g

  Pietroasa

  2

  BH

  2.143

  Piatra Bulzului

  1,400

  III g

  Pietroasa

  3

  BH

  2.161

  Izbucul Intermitent de la Călugări

  14,400

  III g

  Cărpinet

  4

  BH

  2.144

  Gheţarul Focul Viu

  0,100

  III s

  Pietroasa

  5

  BH

  2.145

  Avenul Borţigului

  0,100

  III s

  Pietroasa

  6

  BH

  2.146

  Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu

  1,000

  III s

  Ocolul Silvic Vaşcău

  7

  BH

  2.166

  Peştera Ciurului Ponor

  1,000

  III s

  Roşia

  8

  BH

  2.167

  Peştera Ciurului Izbuc

  0,100

  III s

  Roşia

  9

  BH

  2.168

  Peştera Osoiu

  0,100

  III s

  Com. Varciorog, Sat Fasca

  10

  BH

  2.169

  Peştera Urşilor Chişcău

  1,000

  III s

  Pietroasa

  11

  BH

  2.170

  Peştera Valea Leşului

  0,100

  III s

  Com. Bulz, OS Remeţi

  12

  BH

  2.171

  Peştera Vântului

  0,100

  III s

  Com. Şuncuiuş

  13

  BH

  2.172

  Peştera lui Micula

  0,100

  III s

  Pietroasa

  14

  BH

  2.173

  Peştera Gălăşeni

  0,100

  III s

  Com. Măgeşti, Sat Gălăşeni

  15

  BH

  2.196

  Peştera Vacii

  0,100

  III s

  Com. Roşia

  16

  BH

  2.197

  Peştera Grueţ

  0,100

  III s

  Com. Roşia

  17

  BH

  2.198

  Peştera Igriţa

  0,100

  III s

  Com. Aştileu

  18

  BH

  2.199

  Peştera Farcu

  0,100

  III s

  Com. Roşia

  19

  BH

  2.200

  Peştera Topliţa

  0,100

  III s

  Com. Dobreşti

  20

  BH

  2.337

  Peştera din Piatra Ponorului

  2,000

  III s

  M-tii Bihor, Valea Ponorului, DS Cluj

  21

  BH

  III.1

  Peştera Smeilor de la Onceasa 

  0,500

  III s

  Budureasa

  22

  BH

  2.141

  Groapa Ruginoasa-

  20,400

  IV g

  Pietroasa

  23

  BH

  2.193

  Pestera Meziad

  0,100

  IV s

  Com. Remetea, Loc. Meziad

  24

  BH

  IV.9

  Complexul Carstic din Valea Ponorului

  168,000

  IV s

  Budureasa

  25

  BH

  IV.10.

  Sistemul  Carstic Peştera Cerbului – Avenul cu Vacă

  45,000

  IV s

  Budureasa

  26

  BH

  2.146

  Varful Buteasa

  2,000

  IV b

  Com Budureasa

  27

  BH

  2.147

  Molhaşurile din Valea Izbucelor

  80,022

  IV b

  Budureasa

  28

  BH

  2.148

  Fâneaţa Izvoarelor Crişul Pietros

  1,000

  IV b

  Budureasa

  29

  BH

  2.162

  Fâneaţa Valea Roşie

  4,000

  IV b

  Comuna Paleu

  30

  BH

  2.175

  Pădurea cu narcise de la Oşorhei

  2,000

  IV b

  Com. Oşorhei, Sat Alparea

  31

  BH

  2.176

  Vârful Cârligaţi

  10,000

  IV b

  Budureasa

  32

  BH

  2.177

  Pârâul Peţea

  4,000

  IV b

  Com. Sânmartin, Sat Rontău

  33

  BH

  2.178

  Dealul Pacău

  15,000

  IV b

  Com. Şoimi

  34

  BH

  2.179

  Poiana cu narcise de la Goronişte

  1,000

  IV b

  Comuna Tinca, Loc Gurbediu

  35

  BH

  2.180

  Piatra Grăitoare (coasta de S-E a Brăiesei)

  5,000

  IV b

  Budureasa

  36

  BH

  2.181

  Valea Iadei cu Syringa josichaea

  2,000

  IV b

  Com Bulz, Sat Remeţi

  37

  BH

  2.182

  Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi

  5,000

  IV b

  Com  Şimian, loc Şimian

  38

  BH

  2.183

  Complexul hidrografic Valea Rece

  2,000

  IV b

  Com. Sălacea

  39

  BH

  2.163

  Ferice Plai şi Hoancă

  1,100

  IV m

  Comuna Bunteşti

  40

  BH

  2.149

  Cetăţile Ponorului

  14,190

  IV m

  Com. Pietroasa

  41

  BH

  2.150

  Valea Galbenei

  70,500

  IV m

  Com. Pietroasa

  42

  BH

  2.151

  Valea Sighiştelului

  412,600

  IV m

  Com. Câmpani

  43

  BH

  2.152

  Pietrele Boghii

  38,400

  IV m

  Com. Pietroasa

  44

  BH

  2.153

  Săritoarea Bohodeiului

  32,900

  IV m

  Com. Pietroasa

  45

  BH

  2.154

  Cetatea Rădesei

  20,000

  IV m

  Com. Budureasa

  46

  BH

  2.155

  Poiana Florilor

  1,000

  IV m

  Com. Pietroasa

  47

  BH

  2.156

  Platoul Carstic Padiş

  39,000

  IV m

  Com. Pietroasa

  48

  BH

  2.157

  Depresiunea Bălileasa

  fără suprafaţă

  IV m

  Com. Pietroasa

  49

  BH

  2.158

  Groapa de la Barsa

  30,000

  IV m

  Com. Pietroasa

  50

  BH

  2.159

  Vârful Biserica Moţului

  3,000

  IV m

  Com. Pietroasa

  51

  BH

  2.160

  Platoul Carstic Lumea Pierdută

  39,000

  IV m

  Com. Pietroasa

  52

  BH

  2.165

  Defileul Crişului Repede

  219,700

  IV m

  Comuna Vadu Crişului

  53

  BH

  2.174

  Defileul Crişului Negru la Borz

  12,000

  IV m

  Comuna Şoimi, Sat Borz

  54

  BH

  2.184

  Lacul Cicoş

  10,000

  IV m

  Com. Săcuieni, Loc. Olosig

  55

  BH

  2.185

  Gruiul Pietrii 

  0,400

  IV p

  Com. Lugaşu de Jos

  56

  BH

  2.186

  Calcarele tortoniene de la Miheleu

  0,100

  IV p

  Com. Lăzăreni

  57

  BH

  2.187

  Locul fosilifer de pe Dealul Şomleu

  5,000

  IV p

  Com. Sânmartin, Loc. Betfia

  58

  BH

  2.188

  Calcarele tortoniene de la Tăşad

  0,400

  IV p

  Com. Drăgeşti, Loc. Tăşad

  59

  BH

  2.189

  Locul fosilifer din Valea Lionii-Peştiş

  0,010

  IV p

  Oras Aleşd, Sat Peştiş

  60

  BH

  2.190

  Lentila 204 Brusturi Cornet

   0,1

  IV p

  Com. Aştileu

  61

  BH

  2.191

  Calcarele cu hippuriti din Valea Crişului

  0,400

  IV p

  Com. Bratca

  62

  BH

  2.192

  Locul fosilifer de la Corniţel

  0,010

  IV p

  Com. Borod, Sat Corniţel

  63

  BH

  2.194

  Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani

  3,000

  IV z

  Comuna Cefa

  64

  BH

  2.195

  Izvoarele mezotermale Răbăgani

  0,500

  IV z

  Comuna Răbăgani

   

  IUCN - Uniunea Internaţionala pentru Conservarea Naturii
  III IUCN – monumente ale naturii;
  IV IUCN – rezervaţii naturale 

   Majoritatea arii naturale protejate de interes naţional sunt incluse în situri Natura 2000. Astfel, doar în Parcul Natural Apuseni sunt cuprinse 26 de arii protejate. 

  Arii naturale protejate care nu sunt incluse în siturile Natura 2000: 

  2.146 Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu

  2.173 Peştera Gălăşeni

  2.185 Gruiul Pietrii

  2.187 Calcarele tortoniene de la Miheleu

  2.189 Locul fosilifer din Valea Lionii-Peştiş

  2.191 Calcarele cu hippuriţi din Valea Crişului

  2.192 Locul fosilifer Corniţel

  2.195 Izvoarele mezotermale Răbăgani