Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Normalizare tensiune loc. Tileagd, jud. Bihor”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “ Normalizare tensiune loc. Tileagd, jud. Bihor”propus a fi realizat în sat Tileagd, teren intravilan, domeniu public, str. Rândunicii, str. Cloşca, str. Unirii, str. Bistricioarei, str. Zorilor str. Secerei, str. Mureşului, str. Horia, str. Tuberozelor, comuna Tileagd, judeţul Bihor, titular S.C. ELECTRICA SERV AISE Oradea S.A pentru S.D.E.E. Oradea

 

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.11.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).