Back

Anunţ public -Decizia etapei de încadrare-pentru proiectul “Construire hală de producţie, birouri P+1E parţial” propus a fi realizat în sat Biharia, nr. cad. 51894, C.F. nr. 51894, comuna Biharia, judeţul Bihor, titular S.C. CAVALLI REAL ESTATE S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Construire hală de producţie, birouri P+1E parţial” propus a fi realizat în sat Biharia, nr. cad. 51894, C.F. nr. 51894, comuna Biharia, judeţul Bihor, titular    S.C. CAVALLI REAL ESTATE S.R.L.

 

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.12.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   

                 Data afişării anunţului pe site

                                 23.11.2011